Wspomnienie św. Katarzyny ze Sieny

Żywot św. Katarzyny ze Sieny zawiera m.in. informację o następującym zdarzeniu. Katarzyna ujrzała Chrystusa trzymającego w dłoniach dwie korony. W jednej ręce trzymał piękną koronę ze złota, ozdobioną kamieniami szlachetnymi i perłami, w drugiej – koronę cierniową. «Wiedz, droga córko – mówił Zbawiciel – że obie te korony są ci przeznaczone. Do ciebie jednak należy wybór. Gdy weźmiesz teraz koronę złotą, po śmierci zostaniesz ukoronowana cierniami. Jeśli zaś dziś przyjmiesz koronę cierniową, tę ozdobną zachowam dla ciebie na życie wieczne». Katarzyna odpowiedziała: «Wprawdzie ofiarowałam Ci już, Panie, wolę moją, lecz jeśli mam wybierać, to wybieram koronę cierniową, aby się stać Tobie podobną» i wcisnęła sobie koronę cierniową na skronie.

Przyglądając się życiu i dziełu św. Katarzyny nie sposób nie zauważyć licznych podobieństw do drogi duchowej, jaką Pan wytyczył przed współczesną mistyczką Vassulą Rydén i spisanym przez nią dziełem „Prawdziwe Życie w Bogu”. Pan powołał św. Katarzynę w trudnych dla Kościoła czasach. Częścią jej misji było przekazanie Jezusowych napomnień hierarchii kościelnej. Jej osoba i dzieło wpłynęły na zakończenie tzw. niewoli awiniońskiej, skłaniając papieża do powrotu do Rzymu. Ważnym elementem jej drogi były duchowe zaślubiny z Chrystusem. Charyzmat udzielony Vassuli został jej dany w równie trudnych, a może nawet trudniejszych dla Kościoła czasach, czasach ogromnego odstępstwa od wiary. „Prawdziwe Życie w Bogu” przyczyni się do zakończenia trwającego całe wieki podziału Kościoła. Na drodze duchowej Vassuli widzimy analogiczne momenty, m.in. duchowe zaręczyny, podobną wizję z wyborem drogi chwały bądź krzyża. Przede wszystkim jednak odnajdujemy ten sam klucz, który Pan przedstawia dla ratowania sytuacji Kościoła i zbawienia świata. Zarówno dzieło św. Katarzyny jak i Vassuli streszcza się w dwóch słowach: Pokora i Miłość.

Oto fragment orędzia „Prawdziwe Życie w Bogu” z 19 marca 1996 r. (zeszyt 83), w którym Vassula staje przed wyborem drogi analogicznym do tego, którego musiała dokonać św. Katarzyna:

Popatrz, w jednej Ręce mam nasienie, które posiane wzrośnie, dając ci zadowolenie z powodu wszystkiego, co będziesz zdolna uczynić dla Mnie, nigdy się nie zniechęcając. Przyozdobi ono twą szyję, będziesz bowiem nosić na niej zaszczyty jak piękną ozdobę. Twą głowę okryją wonności spływające z twych włosów jak rosa.

A teraz popatrz, co mam w drugiej Ręce... Czy widzisz to nasienie? Zasiane – da ci chleb cierpienia. Będzie
to równocześnie dla twojej korzyści.2358 Wywoła rany, ciągłe i wciąż nowe rany. Sprawię, że twoi najbliżsi przyjaciele staną się twoimi największymi prześladowcami. Będziesz się dławić i jęczeć. Uhonoruję cię Moją Koroną Cierniową, Moimi Gwoździami i Moim Krzyżem. Moja przyjaciółko, co dnia będę dawał ci pić z Mojego Kielicha, aż Jego gorycz nie pozwoli ci więcej zaczerpnąć oddechu. A teraz chodź wybrać jedno z ziaren. Jeśli wybierzesz pierwsze, będziesz cierpieć później. Wybieraj!2359

– Pragnę czynić Twoją wolę. Ty jesteś Bogiem, wybierz za mnie.

– Dobrze więc, Moja oblubienico, wybieram dla ciebie drugie nasienie. Będziesz prześladowana, lecz nigdy przez twoich najbliższych przyjaciół. Na to nie pozwolę. Jakże się cieszę! Zachowałaś się bowiem tak, jak chciałem, abyś się zachowała, pozostawiając wszystko w Moich Rękach, a sama pozostając Nicością. Czy wreszcie pojmujesz, że Ja sam Sobie wystarczam? Nie mam zamiaru ukrywać Moich Niewyczerpanych Bogactw w tym czasie potrzeb, lecz rozleję je poprzez twoją nicość. Nie pozostaje już wiele czasu, zatem nie zwlekaj, bo jestem udręczony ponad twoje zrozumienie. Pospiesz się, śmierć bowiem jest tuż, tam, na pustyni.

Rozraduj się w Radości. Błogosławię cię. ic


2358 Korzyść oznacza uświęcenie.

2359 Opisana sytuacja przypomina dialog Chrystusa ze św. Małgorzatą M. Alacoque. Ujrzawszy w jednej ręce Zbawiciela obraz szczęśliwego życia w klasztorze, a w drugiej – naznaczonego udrękami duszy i ciała, miała dokonać wyboru. Choć Jezus obiecał jej te same łaski, zostawiła wybór Bogu. On przeznaczył jej życie wypełnione cierpieniem (zob. W. van Nieuwenhoff: Żywot św. Małgorzaty Marii Alacoque, Kraków 1930). Św. Katarzyna ze Sieny też miała dokonać wyboru między koroną z róż lub z cierni, w podobnej sytuacji znalazł się św. Maksymilian i inni mistycy. (Przyp. red.)

Opublikowano: Kwiecień 29, 2013

W dziale Aktualności 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *