Orędzie z 13 lutego 2016

Orędzie z 13 lutego 2016

Opublikowano: Luty 14, 2016

W dziale Aktualności, Prawdziwe Życie w Bogu | Komentowane 5 razy

13 lutego 2016

Daję ci Mój pokój. Czy zapiszesz Moje Słowa?

Tak, Panie…

To pokolenie trudno jest ugiąć. Wyniszczeni przez własne grzechy pokładają swą ufność w Szatanie, budując swą nadzieję na nim. Chociaż staję przed wszystkimi, by Mnie ujrzeli, tylko niewielu zwróciło uwagę. Ich przywódcy stali się okrutni i wiele narodów z ich ręki czeka śmierć. Jak bardzo płakałem nad tobą, stworzenie! Nad tobą, którego życie teraz będzie spływało ku śmierci. Wtedy, gdy płomienie niczym języki lizać będą twoich mieszkańców, wybuchając w powietrzu, Ja zapytam to pokolenie: gdzie znajdziesz wytchnienie? I w kim? W Szatanie? W sobie i we własnym ego?

Nadszedł czas, aby wykonać Moją Sprawiedliwość, albowiem kara dla tego niewiernego pokolenia jest u waszych drzwi. Wypełnię Moje zarządzenia co do joty. Kiedy usłyszycie grzmot, Mój Głos się rozlegnie, hucząc w waszych uszach, rozbrzmiewając po same krańce ziemi. Wtedy wiedzcie, że świat i wszyscy, którzy go zamieszkują, usłyszą Głos Sprawiedliwości: zło przyniesie śmierć wielu narodom… zniszczenie ogarnie każde miasto.

30 lat Prawdziwego Życia w Bogu

30 lat Prawdziwego Życia w Bogu

Opublikowano: Listopad 28, 2015

W dziale Aktualności, Prawdziwe Życie w Bogu | Brak komentarzy

Dziś mija 30 lat, odkąd Pan zechciał w nowy i pełen mocy sposób przemówić do naszego pokolenia. Niech ta okrągła rocznica stanie się dla nas okazją do zasłuchania się w to, co Pan ma nam do powiedzenia, oraz do odpowiedzi na Jego pragnienia z jeszcze większym zapałem.

SEVENTH IN A PACKAGE OF NINE PHOTOS.-- An explosion rips through the  South Tower of the World Trade Towers after the hijacked United Airlines Flight 175, which departed from Boston en route for Los Angeles, crashed into it Sept, 11, 2001. The North Tower is shown burning after American Airlines Flight 11 crashed into the tower at 8:45 a.m. (AP Photo/Aurora, Robert Clark)

Proroctwo mówiące o ataku na World Trade Center 11 września 2001 r.

Opublikowano: Wrzesień 11, 2015

W dziale Aktualności | Brak komentarzy

W rocznicę zamachu terrorystycznego na World Trade Center w Nowym Jorku 11 września 2001 r. przypominamy o jednym z orędzi Prawdziwego Życia w Bogu, w którym Pan zapowiedział to wydarzenie. Poniżej krótki komentarz dotyczący tego orędzia. Jest to fragment pracy magisterskiej z teologii: A. Sztramski, „Traktat o proroctwie świętego Tomasza z Akwinu”, Wydział Teologiczny UMK, Toruń 2011.

Zawarte w objawieniach prorockich zapowiedzi przyszłych wydarzeń nie zawsze są formułowane wprost. Często pojawiają się w wizjach o charakterze symbolicznym bądź w słowach, których pierwszorzędne znaczenie przynależy do płaszczyzny ducha, ale które swoją metaforyką w przedziwny sposób obejmują ponadto konkretne fakty historyczne, będące jak gdyby obrazem i znakiem rzeczywistości ducha. Taki charakter posiadają również teksty żydowskiej i chrześcijańskiej apokaliptyki biblijnej. Wspólnym mianownikiem tego rodzaju zapowiedzi jest fakt, że można je poprawnie odczytać dopiero post factum. To jednak nie przeszkadza w zastosowaniu omawianego kryterium także do nich. Owszem, w tej sytuacji nie przestają być one w najmniejszym stopniu znakiem przedwiedzy oraz zaangażowania Boga w historię, a przy tym jeszcze bardziej uwydatniają drugorzędne znaczenie samego zapowiadania przyszłych zdarzeń dla proroctwa, stanowiąc wyraz szczególnej Bożej mądrości, która nie chce, aby wyjawienie przyszłości stało się pożywką dla niezdrowej ciekawości czy pogoni za sensacją, lecz aby służyło za znak uwiarygodnienia właściwego przesłania, które stanowi wezwanie do wypełnienia woli Bożej w teraźniejszości. W odniesieniu do trzeciej części tajemnicy fatimskiej kard. Ratzinger czyni następującą uwagę:

Orędzie z 22 maja 2012 r.

Orędzie z 22 maja 2012 r.

Opublikowano: Lipiec 28, 2015

W dziale Aktualności, Prawdziwe Życie w Bogu | Brak komentarzy

22 maja 2012

Daję ci Mój Pokój, Moje dziecko. Powołałem cię i uformowałem, abyś ogłaszała z mocą Moje Słowo i abyś przypomniała temu pokoleniu, że beze Mnie stanowią cele dla Szatana. Znany jest z tego, że jest próżny i zwodniczy, a jednak tak wielu z nich podąża za nim ślepo!

Vassulo, Ja jestem cały Sercem! Przekazuj Moje Słowa wszystkim z tego pokolenia i nie rozpaczaj, gdy ci, którzy nie chcą słuchać, w swym niedowiarstwie odwracają się do ciebie plecami… Bądź gorliwa i pozostań w Moim Pokoju.

Dziecko Mojego Serca, rozkoszuj się zawsze w Mojej Obecności, oddając Mi cześć i chwałę.

Orędzie Matki Bożej w Medziugorje z 25 lipca 2015 r.

Orędzie Matki Bożej w Medziugorje z 25 lipca 2015 r.

Opublikowano: Lipiec 26, 2015

W dziale Aktualności, Medziugorje | Brak komentarzy

„Drogie dzieci! Również dziś z radością jestem z wami i wszystkich was wzywam, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, abyście zrozumieli miłość, którą was darzę. Moja miłość mocniejsza jest od zła, drogie dzieci, dlatego przybliżcie się do Boga, abyście poczuli moją radość w Bogu. Drogie dzieci, bez Boga nie macie przyszłości, nie macie nadziei ani zbawienia, dlatego porzućcie zło i wybierzcie dobro. Jestem z wami i we wszystkich waszych potrzebach oręduję przed Bogiem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie z 3 lutego 2012 r.

Orędzie z 3 lutego 2012 r.

Opublikowano: Lipiec 22, 2015

W dziale Aktualności, Prawdziwe Życie w Bogu | Brak komentarzy

3 lutego 2012

Najłaskawszy Panie, doprowadź nas do nawrócenia, bo inaczej nasz duch umrze1.

Pokój tobie, Moje dziecko. Moje Oczy, Vassulo, wnikają w ciemność każdej duszy. Cierpię z pragnienia dusz.

Vassulo, dzisiejszy świat będzie starał się odebrać wam wolność. Dzisiaj świat gardzi wszystkim, co święte, niektórzy2 sądzą, że posiedli absolutną znajomość Mojej Świętości, ale sprawy, które ich pociągają, są niczym innym jak zapieraniem się Mnie. Ja wzywałem, lecz oni zaprzeczali i wciąż zaprzeczają temu, że Ja wzywam. Przywódcy twojego kraju zabijają i kradną chleb z ust dzieci. Nakładają ciężary na twój naród i grabią go, jak im się podoba. Z każdej strony ograbią cię z owoców twej pracy. (pozwól mi mówić) …ludzie w twoim kraju obrali złą ścieżkę.

Orędzie z 5 listopada 2013 r.

Orędzie z 5 listopada 2013 r.

Opublikowano: Luty 16, 2015

W dziale Aktualności, Prawdziwe Życie w Bogu | Brak komentarzy

5 listopada 2013

Pokój niech będzie z tobą. Sprawiasz Mi radość, kiedy przychodzisz do Mnie na tej drodze, na której pozwoliłem ci być ze Mną, blisko Mego Serca. To jest Moją radością. Strzeż się ludzi, którzy wymierzają w ciebie swoje zatrute strzały w słowach i w myśli. Módl się za te dusze. Teraz zapisz orędzie, które dałem ci, gdy przebywałaś w kościele.1

Orędzie z 23 października 2013 r.

Orędzie z 23 października 2013 r.

Opublikowano: Luty 16, 2015

W dziale Aktualności, Prawdziwe Życie w Bogu | Brak komentarzy

23 września 2013

(O książce „Niebo istnieje naprawdę, ale piekło również”)

Ach, Vassulo, promowanie Mojego Orędzia w ten sposób również oddaje Mi chwałę. Ja jestem obecny. Zawsze będę cię podnosił do Mnie. Czy kamień może cokolwiek odczuwać? Serca, które się zatwardziły, nie mogą odczuwać niczego, jedynie serce z ciała będzie wrażliwe na Moją Obecność.

Orędzie z 17 września 2013 r.

Orędzie z 17 września 2013 r.

Opublikowano: Luty 15, 2015

W dziale Aktualności, Prawdziwe Życie w Bogu | Brak komentarzy

17 września 2013

Daję ci Mój pokój, kwiecie. Bądź Moją świątynią, ponieważ poprzez tę świątynię Ja odbuduję Mój Kościół. Żyj więc dla Mnie. Każdego dnia zwracaj na Mnie uwagę, nigdy nie wahaj się jeśli chodzi o przychodzenie do Mnie, a zwłaszcza nigdy nie wątp w Moją Miłość, którą ciebie darzę.

W każdej chwili twego oddechu rozmawiaj ze Mną. Nie pozwól nigdy, aby zły odwrócił twoją uwagę, nigdy nie wątp o Mojej stałej Miłości. Nie ustawaj w umacnianiu Mojego Kościoła przez gromadzenie pasterzy razem! Wszyscy Moi Pasterze sprawiają Mi przyjemność i uwielbiają Mnie, kiedy widzę ich zgromadzonych razem, tworzących jedność. Natomiast przykrość sprawiają Mi ci, którzy są nieprzychylnie usposobieni w swych sercach.

Orędzie z 18 maja 2013 r.

Orędzie z 18 maja 2013 r.

Opublikowano: Luty 13, 2015

W dziale Aktualności, Prawdziwe Życie w Bogu | Brak komentarzy

18 maja 2013

Panie?

Daję ci Mój Pokój, droga córko. Wszystkie Moje plany dotyczące ciebie wypełnią się.

Dokonuje się ogromne zło, dzieciobójcze obrzędy, zawsze dokonywane w imię pokoju i postępu. Morderstwo, oszustwo, zepsucie, bunty i krzywoprzysięstwo1 przedstawiają dostrzegalny obraz tego, czym stało się to pokolenie.

Gniew Mojego Ojca nie może być już dłużej powstrzymywany. Nadchodzi nieuchronna śmierć ziemi, a to, co to pokolenie posiało, będzie zbierać. Ogień rozszaleje się gwałtowniej niż kiedykolwiek widziało to ludzkie oko. A żywioły od żaru ognia stopnieją.2 Pochłaniając przyrodę, ludzi, zwierzęta i wszystko inne!